ในโอกาสวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยร่วมกันร้องเพลงพระราชาในนิทานโดยพร้อมเพรียงกัน

https://www.youtube.com/watch?v=0-ZoRoI6LTQกลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com

ความคิดเห็น